Banner Vui cười lên

Các bài đăng mới nhất:


Dịch vụ quay phim chụp hình Quận 12

Dịch vụ quay phim chụp hình Quận 12

Dịch vụ quay phim chụp hình Quận 12 của Team-Image uy tín, chất lượng, chuyên nghiệp, được rất nhiều khách hàng tin tưởng và sử dụng dịch vụ!

⇒ Dịch vụ quay phim phát trực tiếp #livestream : 4.000.000 đ/ngày Combo giá 8 triệu Bao Gồm : ( 3 Máy quay, livestream trực tiếp 3 kênh, Facebook, Youtube .v..v.. .

⇒ Dịch vụ quay phim sự kiện hội thảo 2.000.000 đ/ngày

⇒ Dịch vụ quay phim sự kiện team building : 2.000.000 đ/ ngày

⇒ Dịch vụ quay phim cưới truyền thống : 1.200.000 đ/buổi – 1.500.000 đ/ngày

⇒ Dịch vụ quay phim phóng sự cưới : 4.000.000 đ/ ngày (2 máy )

⇒ Dịch vụ chụp hình sự kiện hội thảo + team building : 1.500.000 đ/ ngày

⇒ Dịch vụ chụp hình cưới truyền thống : 1.000.000/buổi – 1.300.000 đ/ngày

⇒ Dịch vụ chụp hình phóng sự cưới : 1.500.000/buổi – 2.500.000 đ/ngày ( 2 máy )

⇒ Dịch vụ chụp hình quảng cáo sản phẩm : 300.000 đến 2.000.000 tuỳ sản phẩm.
TEAM-IMAGE (TUPO)

Điểm Kết Nối Yêu Thương <3
 Hotline: 093 606 03 68
 Email: teamimagevn@gmail.com
 Facebook: FB/teamimagestudio
 Địa chỉ: 21A Nguyễn Văn Quá, Đông Hưng Thuận, Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh

Dịch vụ quay phim chụp hình Quận 11

Dịch vụ quay phim chụp hình Quận 11

Dịch vụ quay phim chụp hình Quận 11 của Team-Image uy tín, chất lượng, chuyên nghiệp, được rất nhiều khách hàng tin tưởng và sử dụng dịch vụ!

⇒ Dịch vụ quay phim phát trực tiếp #livestream : 4.000.000 đ/ngày Combo giá 8 triệu Bao Gồm : ( 3 Máy quay, livestream trực tiếp 3 kênh, Facebook, Youtube .v..v.. .

⇒ Dịch vụ quay phim sự kiện hội thảo 2.000.000 đ/ngày

⇒ Dịch vụ quay phim sự kiện team building : 2.000.000 đ/ ngày

⇒ Dịch vụ quay phim cưới truyền thống : 1.200.000 đ/buổi – 1.500.000 đ/ngày

⇒ Dịch vụ quay phim phóng sự cưới : 4.000.000 đ/ ngày (2 máy )

⇒ Dịch vụ chụp hình sự kiện hội thảo + team building : 1.500.000 đ/ ngày

⇒ Dịch vụ chụp hình cưới truyền thống : 1.000.000/buổi – 1.300.000 đ/ngày

⇒ Dịch vụ chụp hình phóng sự cưới : 1.500.000/buổi – 2.500.000 đ/ngày ( 2 máy )

⇒ Dịch vụ chụp hình quảng cáo sản phẩm : 300.000 đến 2.000.000 tuỳ sản phẩm.
TEAM-IMAGE (TUPO)

Điểm Kết Nối Yêu Thương <3
 Hotline: 093 606 03 68
 Email: teamimagevn@gmail.com
 Facebook: FB/teamimagestudio
 Địa chỉ: 21A Nguyễn Văn Quá, Đông Hưng Thuận, Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh

Dịch vụ quay phim chụp hình Quận 10

Dịch vụ quay phim chụp hình Quận 10

Dịch vụ quay phim chụp hình Quận 10 của Team-Image uy tín, chất lượng, chuyên nghiệp, được rất nhiều khách hàng tin tưởng và sử dụng dịch vụ!

⇒ Dịch vụ quay phim phát trực tiếp #livestream : 4.000.000 đ/ngày Combo giá 8 triệu Bao Gồm : ( 3 Máy quay, livestream trực tiếp 3 kênh, Facebook, Youtube .v..v.. .

⇒ Dịch vụ quay phim sự kiện hội thảo 2.000.000 đ/ngày

⇒ Dịch vụ quay phim sự kiện team building : 2.000.000 đ/ ngày

⇒ Dịch vụ quay phim cưới truyền thống : 1.200.000 đ/buổi – 1.500.000 đ/ngày

⇒ Dịch vụ quay phim phóng sự cưới : 4.000.000 đ/ ngày (2 máy )

⇒ Dịch vụ chụp hình sự kiện hội thảo + team building : 1.500.000 đ/ ngày

⇒ Dịch vụ chụp hình cưới truyền thống : 1.000.000/buổi – 1.300.000 đ/ngày

⇒ Dịch vụ chụp hình phóng sự cưới : 1.500.000/buổi – 2.500.000 đ/ngày ( 2 máy )

⇒ Dịch vụ chụp hình quảng cáo sản phẩm : 300.000 đến 2.000.000 tuỳ sản phẩm.
TEAM-IMAGE (TUPO)

Điểm Kết Nối Yêu Thương <3
 Hotline: 093 606 03 68
 Email: teamimagevn@gmail.com
 Facebook: FB/teamimagestudio
 Địa chỉ: 21A Nguyễn Văn Quá, Đông Hưng Thuận, Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh

Dịch vụ quay phim chụp hình Quận 9

Dịch vụ quay phim chụp hình Quận 9

Dịch vụ quay phim chụp hình Quận 9 của Team-Image uy tín, chất lượng, chuyên nghiệp, được rất nhiều khách hàng tin tưởng và sử dụng dịch vụ!

⇒ Dịch vụ quay phim phát trực tiếp #livestream : 4.000.000 đ/ngày Combo giá 8 triệu Bao Gồm : ( 3 Máy quay, livestream trực tiếp 3 kênh, Facebook, Youtube .v..v.. .

⇒ Dịch vụ quay phim sự kiện hội thảo 2.000.000 đ/ngày

⇒ Dịch vụ quay phim sự kiện team building : 2.000.000 đ/ ngày

⇒ Dịch vụ quay phim cưới truyền thống : 1.200.000 đ/buổi – 1.500.000 đ/ngày

⇒ Dịch vụ quay phim phóng sự cưới : 4.000.000 đ/ ngày (2 máy )

⇒ Dịch vụ chụp hình sự kiện hội thảo + team building : 1.500.000 đ/ ngày

⇒ Dịch vụ chụp hình cưới truyền thống : 1.000.000/buổi – 1.300.000 đ/ngày

⇒ Dịch vụ chụp hình phóng sự cưới : 1.500.000/buổi – 2.500.000 đ/ngày ( 2 máy )

⇒ Dịch vụ chụp hình quảng cáo sản phẩm : 300.000 đến 2.000.000 tuỳ sản phẩm.
TEAM-IMAGE (TUPO)

Điểm Kết Nối Yêu Thương <3
 Hotline: 093 606 03 68
 Email: teamimagevn@gmail.com
 Facebook: FB/teamimagestudio
 Địa chỉ: 21A Nguyễn Văn Quá, Đông Hưng Thuận, Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh

Dịch vụ quay phim chụp hình Quận 8

Dịch vụ quay phim chụp hình Quận 8

Dịch vụ quay phim chụp hình Quận 8 của Team-Image uy tín, chất lượng, chuyên nghiệp, được rất nhiều khách hàng tin tưởng và sử dụng dịch vụ!

⇒ Dịch vụ quay phim phát trực tiếp #livestream : 4.000.000 đ/ngày Combo giá 8 triệu Bao Gồm : ( 3 Máy quay, livestream trực tiếp 3 kênh, Facebook, Youtube .v..v.. .

⇒ Dịch vụ quay phim sự kiện hội thảo 2.000.000 đ/ngày

⇒ Dịch vụ quay phim sự kiện team building : 2.000.000 đ/ ngày

⇒ Dịch vụ quay phim cưới truyền thống : 1.200.000 đ/buổi – 1.500.000 đ/ngày

⇒ Dịch vụ quay phim phóng sự cưới : 4.000.000 đ/ ngày (2 máy )

⇒ Dịch vụ chụp hình sự kiện hội thảo + team building : 1.500.000 đ/ ngày

⇒ Dịch vụ chụp hình cưới truyền thống : 1.000.000/buổi – 1.300.000 đ/ngày

⇒ Dịch vụ chụp hình phóng sự cưới : 1.500.000/buổi – 2.500.000 đ/ngày ( 2 máy )

⇒ Dịch vụ chụp hình quảng cáo sản phẩm : 300.000 đến 2.000.000 tuỳ sản phẩm.
TEAM-IMAGE (TUPO)

Điểm Kết Nối Yêu Thương <3
 Hotline: 093 606 03 68
 Email: teamimagevn@gmail.com
 Facebook: FB/teamimagestudio
 Địa chỉ: 21A Nguyễn Văn Quá, Đông Hưng Thuận, Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh

Dịch vụ quay phim chụp hình Quận 7

Dịch vụ quay phim chụp hình Quận 7

Dịch vụ quay phim chụp hình Quận 7 của Team-Image uy tín, chất lượng, chuyên nghiệp, được rất nhiều khách hàng tin tưởng và sử dụng dịch vụ!

⇒ Dịch vụ quay phim phát trực tiếp #livestream : 4.000.000 đ/ngày Combo giá 8 triệu Bao Gồm : ( 3 Máy quay, livestream trực tiếp 3 kênh, Facebook, Youtube .v..v.. .

⇒ Dịch vụ quay phim sự kiện hội thảo 2.000.000 đ/ngày

⇒ Dịch vụ quay phim sự kiện team building : 2.000.000 đ/ ngày

⇒ Dịch vụ quay phim cưới truyền thống : 1.200.000 đ/buổi – 1.500.000 đ/ngày

⇒ Dịch vụ quay phim phóng sự cưới : 4.000.000 đ/ ngày (2 máy )

⇒ Dịch vụ chụp hình sự kiện hội thảo + team building : 1.500.000 đ/ ngày

⇒ Dịch vụ chụp hình cưới truyền thống : 1.000.000/buổi – 1.300.000 đ/ngày

⇒ Dịch vụ chụp hình phóng sự cưới : 1.500.000/buổi – 2.500.000 đ/ngày ( 2 máy )

⇒ Dịch vụ chụp hình quảng cáo sản phẩm : 300.000 đến 2.000.000 tuỳ sản phẩm.
TEAM-IMAGE (TUPO)

Điểm Kết Nối Yêu Thương <3
 Hotline: 093 606 03 68
 Email: teamimagevn@gmail.com
 Facebook: FB/teamimagestudio
 Địa chỉ: 21A Nguyễn Văn Quá, Đông Hưng Thuận, Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh

Dịch vụ quay phim chụp hình Quận 6

Dịch vụ quay phim chụp hình Quận 6

Dịch vụ quay phim chụp hình Quận 6 của Team-Image uy tín, chất lượng, chuyên nghiệp, được rất nhiều khách hàng tin tưởng và sử dụng dịch vụ!

⇒ Dịch vụ quay phim phát trực tiếp #livestream : 4.000.000 đ/ngày Combo giá 8 triệu Bao Gồm : ( 3 Máy quay, livestream trực tiếp 3 kênh, Facebook, Youtube .v..v.. .

⇒ Dịch vụ quay phim sự kiện hội thảo 2.000.000 đ/ngày

⇒ Dịch vụ quay phim sự kiện team building : 2.000.000 đ/ ngày

⇒ Dịch vụ quay phim cưới truyền thống : 1.200.000 đ/buổi – 1.500.000 đ/ngày

⇒ Dịch vụ quay phim phóng sự cưới : 4.000.000 đ/ ngày (2 máy )

⇒ Dịch vụ chụp hình sự kiện hội thảo + team building : 1.500.000 đ/ ngày

⇒ Dịch vụ chụp hình cưới truyền thống : 1.000.000/buổi – 1.300.000 đ/ngày

⇒ Dịch vụ chụp hình phóng sự cưới : 1.500.000/buổi – 2.500.000 đ/ngày ( 2 máy )

⇒ Dịch vụ chụp hình quảng cáo sản phẩm : 300.000 đến 2.000.000 tuỳ sản phẩm.
TEAM-IMAGE (TUPO)

Điểm Kết Nối Yêu Thương <3
 Hotline: 093 606 03 68
 Email: teamimagevn@gmail.com
 Facebook: FB/teamimagestudio
 Địa chỉ: 21A Nguyễn Văn Quá, Đông Hưng Thuận, Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh

Dịch vụ quay phim chụp hình Quận 5

Dịch vụ quay phim chụp hình Quận 5

Dịch vụ quay phim chụp hình Quận 5 của Team-Image uy tín, chất lượng, chuyên nghiệp, được rất nhiều khách hàng tin tưởng và sử dụng dịch vụ!

⇒ Dịch vụ quay phim phát trực tiếp #livestream : 4.000.000 đ/ngày Combo giá 8 triệu Bao Gồm : ( 3 Máy quay, livestream trực tiếp 3 kênh, Facebook, Youtube .v..v.. .

⇒ Dịch vụ quay phim sự kiện hội thảo 2.000.000 đ/ngày

⇒ Dịch vụ quay phim sự kiện team building : 2.000.000 đ/ ngày

⇒ Dịch vụ quay phim cưới truyền thống : 1.200.000 đ/buổi – 1.500.000 đ/ngày

⇒ Dịch vụ quay phim phóng sự cưới : 4.000.000 đ/ ngày (2 máy )

⇒ Dịch vụ chụp hình sự kiện hội thảo + team building : 1.500.000 đ/ ngày

⇒ Dịch vụ chụp hình cưới truyền thống : 1.000.000/buổi – 1.300.000 đ/ngày

⇒ Dịch vụ chụp hình phóng sự cưới : 1.500.000/buổi – 2.500.000 đ/ngày ( 2 máy )

⇒ Dịch vụ chụp hình quảng cáo sản phẩm : 300.000 đến 2.000.000 tuỳ sản phẩm.
TEAM-IMAGE (TUPO)

Điểm Kết Nối Yêu Thương <3
 Hotline: 093 606 03 68
 Email: teamimagevn@gmail.com
 Facebook: FB/teamimagestudio
 Địa chỉ: 21A Nguyễn Văn Quá, Đông Hưng Thuận, Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh

bài viết ngẫu nhiên

Vui Cười Lên - Blog cá nhân của 2LAN

Mọi thông tin trên blog đều được giữ bản quyền bởi 2LAN. Các bạn nếu muốn lấy thông tin từ blog vui lòng ghi rõ nguồn Blogvuicuoilen.blogspot.com (2LAN)

Email: truongtienlam1988@gmail.com